27/3/11

OS ANIMAIS

Comproba o que sabes sobre os animais:

26/3/11

OS ANIMAIS

REPASAMOS O QUE APRENDEMOS SOBRE OS ANIMAIS
Qué animais nacen de ovos?
Mete os animais ovíparos dentro do ovo, picando e arrastrando.


Clasifica os animais (mamíferos, aves, peces):
Pica e arrastra.

Clasifica os animais (insectos, anfibios, réptiles):
Pica e arrastra.

Estes animais son mamíferos. Enlaza o nome co debuxo.
Pica na palabra e arrastra ata o seu debuxo.