26/10/15

O UNIVERSO: A TERRA, O SOL, A LÚA

Presta moita atención!!
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/03/animaciones/a_fb24_02.html
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/03/index.html

5 comentarios: