12/1/16

OS SENTIDOS: O OÍDO

Para entender mellor e repasar o sentido do oído podedes practicar coas seguintes actividades:
http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/ears_and_hearing/index.html
http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/sound_vibrations/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/CM_oido.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/cmedio/los_sentidos_3/el_oido/el_oido.html

5 comentarios:

Sólo se publicarán comentarios respectuosos que utilicen un vocabulario e contidos axeitados. Este é un espazo educativo. Moitas grazas.